پروژه هاپروژه 288 واحدی پرند

پروژه 288 واحدی پرند

کار فرما : وزارت راه وشهرسازی – شرکت عمران شهر پرند

مجری طرح : شرکت کیادژ پرشین

محل : تهران
سال : 1400
پروژه 144 واحدی پردیس

پروژه 144 واحدی پردیس

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی-شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری طرح: شرکت کیادژ پرشین

محل : تهران
سال : 1399
مجتمع تجاری لیلیوم

مجتمع تجاری لیلیوم

کار فرما : وزارت راه وشهرسازی – شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری طرح : شرکت کیادژ پرشین

سال : 1398
پروژه 312 واحدی

پروژه 312 واحدی

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

 

محل : پروژه ها
پروژه 18 سوله صنعتی شهرک قنوات قم

پروژه 18 سوله صنعتی شهرک قنوات قم

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان قم

مشاور:مهندسین مشاور رتک

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : قم
پروژه سالن های ورزشی سایت دره بهشت پردیس

پروژه سالن های ورزشی سایت دره بهشت پردیس

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : تهران
پروژه مجتمع تجاری  دنا  3 (  فاز 8 پردیس )

پروژه مجتمع تجاری دنا 3 ( فاز 8 پردیس )

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : تهران
پروژه مجتمع تجاری دنا 1 (فاز 8 پردیس)

پروژه مجتمع تجاری دنا 1 (فاز 8 پردیس)

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : تهران
بازسازی بلوک 5 طبقه ، 15 واحدی مسکونی اصفهان

بازسازی بلوک 5 طبقه ، 15 واحدی مسکونی اصفهان

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : اصفهان
پروژه 40 واحد مسکونی زاهدان

پروژه 40 واحد مسکونی زاهدان

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

پروژه مقاوم سازی مهمانسرای بابلسر

پروژه مقاوم سازی مهمانسرای بابلسر

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : مازندران
پروژه تکمیل ساختمان های احداثی بندرعباس

پروژه تکمیل ساختمان های احداثی بندرعباس

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : هرمزگان
پروژه محوطه سازی مسکن مهر رامشار

پروژه محوطه سازی مسکن مهر رامشار

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید رامشار

پیمانکار: شرکت کیادژ پرشین

پروژه دیوار حریم راه آهن تهران، تپه سفید

پروژه دیوار حریم راه آهن تهران، تپه سفید

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید رامشار

پیمانکار: شرکت کیادژ پرشین

محل : تهران
پروژه اداره گاز شهرستان شیرگاه

پروژه اداره گاز شهرستان شیرگاه

کارفرما:شرکت گاز استان مازندران

مجری طرح:شرکت کیادژ پرشین

محل : مازندران
فاز 10 کارگاهی پروژه شهرک صنعتی شکوهیه قم

فاز 10 کارگاهی پروژه شهرک صنعتی شکوهیه قم

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان قم

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : قم
مرکز ترومای پروژه بیمارستان شهید رجایی قزوین

مرکز ترومای پروژه بیمارستان شهید رجایی قزوین

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

مجری: شرکت مهندسین کیادژ پرشین

محل : قزوین
شعبه مرکزی بانک تجارت گنبد کاووس

شعبه مرکزی بانک تجارت گنبد کاووس

کارفرما: اداره املاک و مهندسی بانک تجارت

مجری: شرکت مهندسین کیادژ پرشین

محل : گلستان
پروژه 60 واحد مسکونی کوهسار امیرکلا

پروژه 60 واحد مسکونی کوهسار امیرکلا

کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

مجری : شرکت مهندسی کیادژپرشین

محل : مازندران
پروژه فاز11 کارگاهی پروژه شهرک صنعتی شکوهیه قم

پروژه فاز11 کارگاهی پروژه شهرک صنعتی شکوهیه قم

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان قم

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : قم
پروژه شیشه و گاز (شوگا)

پروژه شیشه و گاز (شوگا)

کارفرما: شرکت شیشه و گاز

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : پروژه ها
پروژه محوطه سازی مسکن مهر پردیس

پروژه محوطه سازی مسکن مهر پردیس

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی – شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری طرح : شرکت کیادژ پرشین

محل : تهران
پروژه  ۲۰۰واحدی فاز ۸ پردیس

پروژه ۲۰۰واحدی فاز ۸ پردیس

کار فرما : وزارت راه وشهرسازی – شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری طرح : شرکت کیادژ پرشین

محل : تهران
سال : 1380
پروژه ۲۷۲ واحدی فاز ۸ پردیس

پروژه ۲۷۲ واحدی فاز ۸ پردیس

کار فرما:وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری طرح:شرکت کیادژ پرشین

محل : تهران
سال : 1380
پروژه 1008 واحدی غدیر رامشار

پروژه 1008 واحدی غدیر رامشار

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید رامشار

پیمانکار: شرکت کیادژ پرشین

سال : 1380
پروژه ۱۰۰ واحدی شهید معمار

پروژه ۱۰۰ واحدی شهید معمار

کارفرما:بنیاد تعاون سپاه استان سیستان وبلوچستان

مجری طرح : شرکت کیادژ پرشین

سال : 1380