سیستان و بلوچستان

پروژه 40 واحد مسکونی زاهدان

پروژه 40 واحد مسکونی زاهدان

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

پروژه محوطه سازی مسکن مهر رامشار

پروژه محوطه سازی مسکن مهر رامشار

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید رامشار

پیمانکار: شرکت کیادژ پرشین

پروژه 1008 واحدی غدیر رامشار

پروژه 1008 واحدی غدیر رامشار

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید رامشار

پیمانکار: شرکت کیادژ پرشین

سال : 1380
پروژه ۱۰۰ واحدی شهید معمار

پروژه ۱۰۰ واحدی شهید معمار

کارفرما:بنیاد تعاون سپاه استان سیستان وبلوچستان

مجری طرح : شرکت کیادژ پرشین

سال : 1380