پروژه 18 سوله صنعتی شهرک قنوات قم

پروژه 18 سوله صنعتی شهرک قنوات قم

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان قم

مشاور: مهندسین مشاور رتک

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

گالری تصاویر